Англи хэлний Reality сургалт

Улаанбаатарт байгаа хүүхдүүдээ хамруулна уу Сурагчдын өвлийн амралтын 1-р сард хотын төвд 7-12 ангийн хүүхдүүдэд англи хэл дээрхи уран зохиолын номыг ойлгож уншиж сурах чадварыг хөгжүүлэх 1 сарын вакуум сургалт…

Continue Reading
Close Menu